Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 11 2014

paolka
15:28
9721 d277
Reposted bydancing-shoes dancing-shoes
paolka
15:18
1052 9abc
Reposted frommiischa miischa viamarysieja marysieja
paolka
15:17
2664 3604
Reposted frompugul pugul viamarysieja marysieja
paolka
15:17
Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir viamarysieja marysieja

November 02 2013

paolka
21:55
Jedną z najprostszych ludzkich potrzeb
jest mieć kogoś, kto zastanawia się,
gdzie jesteśmy kiedy nie wracamy
wieczorem do domu
— M. Mead
Reposted fromGirlTiger GirlTiger viajethra jethra

October 26 2013

paolka
20:39
3503 c53d
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viadobby dobby
paolka
20:32
Reposted fromdomitrz domitrz viaolalaa olalaa

October 15 2013

paolka
14:01
Szukałem cię w miejscach, w których cię nie ma. I nie znalazłem tych miejsc, w których jesteś. Wiem tylko, że jesteś tam, gdzie nie ma mnie. Ale gdzie ja jestem? Chciałbym, żebyś tu był i powiedział mi to.
— Kubuś, Dziwna przygoda Kubusia Puchatka
Reposted fromnotforgetme notforgetme viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
14:01
7893 1903 500

kickingcones:

Tiny Rainbow really likes you…

paolka
13:54
i kolejny kolażyk, tym razem z podpisem.

September 09 2013

paolka
20:55
‎Też bym chciał, żeby ktoś kiedyś tak niecierpliwie na mnie czekał, że aż z tej wielkiej tęsknoty nie mógłby zasnąć.
— Muminek czekający na Włóczykija
Reposted fromcomehere comehere viaim-so-retarded im-so-retarded
paolka
20:54
2279 af44
Reposted frommyshirt myshirt viadobby dobby
paolka
10:17
2932 19dd 500
No ! PO CO ?!
Reposted fromwhaaaat whaaaat viaeazyi eazyi

August 26 2013

paolka
00:15
9202 cdbd
Reposted fromsadakoo sadakoo viajethra jethra

August 14 2013

23:21
1189 343b
Reposted fromnameherhope nameherhope
paolka
23:19
paolka
23:18
paolka
23:12
Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir
paolka
23:10
Summer Valley, Cantabria, Spain
paolka
23:06
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl